Kopundol ma khanepani aayeko hernush

“Kopundol ma khanepani aayeko hernush …
Kripya yes photo Lai share gari dinu hola ta ki sabaile thaha paus ki pani Kalo hudo rahecha vanera……” Sabina Shrestha