प्राकृतिक विपतिको फाईदा उठाउनेलाई १० वर्ष सजाय र २ लाख जरिवाना : गृहमन्त्रालय

प्राकृतिक विपतिको फाईदा उठाउनेलाई १० वर्ष सजाय र २ लाख जरिवाना : गृहमन्त्रालय

सम्पुर्ण जनता प्रति नेपाल सरकार यो अबगत गराउन चाहन्छ कि प्राकृतिक विपतिको फाइदा उठाई कसैले उल्लेखित मुल्य वा वजारको मुल्य भन्दा वढी सामान वेच्न खोजेमा कानूनमा उल्लेखित दश वर्ष सजाय र दुई लाख जरिवाना भोग्नु पर्ने छ ।

Source: Radiokantipur