13th Dharma Shree Nationwide Bodybuilding Championship

13th Dharma Shree Nationwide Bodybuilding Championship

Thirty-five bodybuilders from six weight categories entered the Final round from the pre-judging round of the 13th Dharma Shree Nationwide Bodybuilding Championships here on Friday. Suresh Gurung, Subin Maharjan, Rujesh Shahi, Suresh Khatri, Umesh Balami and Ravi Maharjan booked their Final round berths from the 55kg, while Sanjib Rai, Sachit Pradhan, Sanjib Shrestha, Sujan Tamang, Janak Dulal and Bishwo Bahadur Thapa made it to the finals from the 60kg. Entering from the 65kg were Bijendra Shrestha, Biru Maharjan, Hom Raj Sharma, Gyan Narayan Maharjan, Ram Hari Khanal and Bikash Dimal, while Jabindra Rai, Ashok Maharjan, Ram Bahadur Dahal, Dipak Dhwoj Thakuri, Anil Lal Shrestha and Bimal Shrestha qualified in the 70kg section. Padam Raj Gurung, Kishor Pun, Subarna Khadka and Maheshwor Maharjan made it to the finals from the 75kg, while Milan Bikram Sijapati, Tilak Bahadur Tamang, Arjun Barnawal, defending champion Lokendra Pariyar, Bijayttam Bajracharya and Dinesh Manandhar made cut from the above 75kg section. The final is on Saturday. 

Source: THT